Архів новин
2019
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНд
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення обласного конкурсу на кращий колективний договір

Додаток  1

до постанови Президії ФПО

від 15.01.2008  № П-37-2

Зміни внесені

постановою Президії ФПО

від 17.04.2012П-34-3г

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення обласного конкурсу

на кращий колективний договір

І. Загальні положення

Мета конкурсу – активізація колективно-договірної роботи,  підвищення ролі колективного договору в регулюванні виробничих, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, розширення сфери дії колективних договорів, підвищення їх якості, ефективності та результативності, посилення конструктивної взаємодії профспілкових організацій і роботодавців, створення безпечних і здорових умов праці, поширення передового досвіду цієї роботи.

Конкурс проводиться щорічно  на обласному рівні за підсумками роботи за рік. Учасниками конкурсу є підприємства, установи , організації будь-яких  форм власності (далі – підприємство), де діють первинні профспілкові організації, що входять до складу членських організацій Федерації профспілок області.

 

ІІ. Основні критерії визначення переможців  конкурсу

Основними критеріями визначення переможців конкурсу є забезпечення на основі реалізації зобов’язань за колективним договором позитивної динаміки щодо:

1) виробничо-економічної  діяльності та  розвитку підприємства;

2) продуктивної зайнятості працівників;

3) рівня оплати праці (дотримання гарантій, встановлених чинним законодавством, Генеральною, галузевими, регіональними угодами);

4) охорони праці та здоров’я;

5) соціального захисту працюючих і членів їхніх сімей;

6) створення належних умов для діяльності профспілкової організації, що діє на підприємстві;

7) повідомна  реєстрація колдоговору в місцевих органах виконавчої влади (самоврядування).

Переможцями конкурсу не можуть бути визнані підприємства:

- до яких у звітному періоді  були застосовані санкції за порушення законодавства про працю;

-  на яких сталося скорочення чисельності працівників понад 5% від загальної чисельності штатних працівників за ініціативою роботодавця;

- які мають заборгованість із виплати заробітної плати та перерахування профспілкових внесків, інших виплат, передбачених законодавчими актами України;

- що мають заборгованість із податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів і з виплат до соціальних фондів;

- що знаходяться в процесі банкрутства, реорганізації чи ліквідації.

Переможці конкурсу визначаються за групами підприємств:

 

1) підприємства з чисельністю працюючих до 100 осіб;

2) підприємства з чисельністю працюючих від 101 до 500 осіб;

3) підприємства з чисельністю працюючих понад 500 осіб;

4)     бюджетні установи й організації;

5)     установи й організації, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотацію з бюджету.

 

ІІІ. Порядок підведення підсумків конкурсу та

визначення його переможців

1. Підведення підсумків конкурсу здійснюється Президією ФПО до 1 квітня наступного року.

2. Підприємства, які мають намір взяти участь у конкурсі, надають Організаційному комітету матеріали згідно з додатками до цього Положення або згідно з додатками до Положення про Всеукраїнський конкурс на кращий колективний договір в термін до 20 березня наступного за звітним року.

3. Дані, які подали підприємства-учасники конкурсу, є конфіденційними і  використовуються виключно членами Оргкомітету під час підведення підсумків. Вони не можуть бути розголошені, опубліковані або надані третім особам без згоди підприємства.

4. Попередній розгляд і  підготовку матеріалів для визначення переможців обласного конкурсу здійснює Організаційний комітет,  кількісний та персональний склад якого затверджує Президія ФПО.

Підведення підсумків здійснюється відповідно до встановлених критеріїв за показниками, що характеризують кожен критерій.

5. В ході підведення підсумків конкурсу  Організаційний комітет, при необхідності, може запросити додаткові статистичні, фінансові та інші дані чи вивчити фактичний стан справ безпосередньо на підприємстві.

6 Рішення про визначення кандидатів на призові місця  приймається на засіданні Оргкомітету шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості його членів і оформляється протоколом з наступним

затвердженням  його результатів на засіданні Президії ФПО.

7. Для визначення переможців конкурсу встановлюються перше, друге та третє призові  місця по кожній групі.

8. Переможці конкурсу на кращий  колективний договір нагороджуються за зайняте:

І місце        - дипломом ФПО  і грошовою премією в сумі 100 грн.;

ІІ-ІІІ місце -  дипломом ФПО.

9. Підприємства-переможці конкурсу не приймають участі у конкурсі наступні 3 роки.

10. Фінансові витрати на нагородження переможців конкурсу здійснюються  за рахунок коштів ФПО та її членських організацій.

11. Кошторис складається фінансово-господарським управлінням ФПО щорічно.

12. Розмір грошових премій може бути збільшено з врахуванням фінансових можливостей  ФПО та її членських організацій.

 

Додаток 1

до Положення про обласний конкурс

на кращий колективний договір

ЗАЯВКА

щодо участі в обласному конкурсі на кращий колективний договір за ______ рік

 

Підприємство ____________________________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

_________________________________________________________________________________________________________________

заявляє про свою участь у конкурсі.

Керівник підприємства (назва посади)  _______________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

 

Голова профкому __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Профком _________________________________________________________

(повне найменування  профкому)

__________________________________________________________________

Поштова адреса: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон, факс, e-mail: ______________________________________________

 

Колективний договір укладено та зареєстровано ________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(дата, термін дії, назва реєструю чого органу, №, дата повідомної реєстрації, зауваження)

 

З порядком проведення конкурсу ознайомлені та погоджуємося.

Підтверджуємо, що  станом на 31 грудня _______ р.:

1. Підприємство не мало заборгованості з виплати заробітної плати, з платежів до соціальних фондів, несвоєчасного перерахування профспілкових внесків і відрахувань на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу,

з  податків та зборів до бюджетів всіх рівнів.

2. На підприємстві соціальні гарантії за колективним договором є вищими від рівня, встановленого Генеральною та галузевою угодами (або відповідають цьому рівню). Виконання норм і зобов’язань за колективним договором підтверджено актом про їх виконання.

3. На підприємстві не застосовувались санкції за порушення законодавства про працю; не було нещасних випадків зі смертельним наслідком. Не було випадків приховування від розслідування та обліку нещасних випадків

4. Підприємство не перебуває в процесі банкрутства, реорганізації чи ліквідації.

Повноту та достовірність даних, зазначених у цій заявці та додатках до неї, гарантуємо.

Додатки:

1. Копії колективного договору, протоколів підведення підсумків виконання колективного договору  та Акта про виконання норм і положень колективного договору за звітний  рік установленого  зразка.

2. Витяги із статистичної звітності (форма 3-ПВ) за звітний і попередній роки.

3. Показники для підведення підсумків обласного конкурсу на кращий колективний договір за ______ рік.

 

 

 

Керівник ________________

(підпис)

Голова профкому      ________________

(підпис)

 

МП

“__” _____________20___ року