Архів новин
2019
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНд
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

УГОДА про взаємодію між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області та Федерацією профспілок Кіровоградської області

                    місто Кропивницький                                                      15 листопада 2016 року

З метою об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану соціально- трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному і справедливому вирішенню відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі - Відділення) в особі начальника Рішняка Миколи Олексійовича, який діє на підставі Положення про відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області, з однієї сторони, та Федерація профспілок Кіровоградської області (далі - ФПО) в особі Голови Баланснка Максима Олексійовича, який діє на підставі Статуту Федерації профспілок Кіровоградської області, з іншої сторони (надалі - Сторони), уклали Угоду у про наступне:
                                                                             І. Предмет Угоди
1.1. Предметом цієї Угоди є взаємодія Сторін у межах відповідної компетенції з метою реалізації спільних заходів, спрямованих на врегулювання соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійсненню соціального діалогу на території Кіровоградської області.
                                                                            II Організація роботи
2.1. Сторони організовують виконання завдань, передбачених розділом І Угоди, як самостійно, так і шляхом проведення спільних заходів, на підставі узгоджених планів.
2.2. Про проведену роботу Сторони інформують одна одну, а також громадськість через засоби масової інформації.
                                                                            Ш. Зобов'язання Сторін
3.1. Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області:
3.1.1. Здійснюватиме посередництво між сторонами соціально-трудових відносин у запобіганні виникненню та забезпеченні своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), у тому числі шляхом:
- моніторингу стану соціально-трудових відносин на конфліктогенних Підприємствах в розрізі територій, галузей з метою врегулювання суперечностей між сторонами соціально-трудових відносин і усунення підстав для виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

- інформування ФПО про факти та причини загострення стану соціально- трудових відносин та можливість виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення страйків чи інших масових протестних дій;
- роз'яснення сторонам соціально-трудових відносин форм і методів дій у разі загострення відносин;
- сприяння взаємодії та налагодженню соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин;
- проведення запобіжних процедур примирення (узгоджувальних зустрічей, взаємних консультацій тощо) з метою усунення причин ускладнення стану соціально-трудових відносин;
- надання рекомендацій сторонам соціально-трудових відносин щодо можливих шляхів поліпшення стану соціально-трудових відносин.
З.1.2. Надаватиме ФПО інформацію про стан соціально-трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в області.
3.1.3. Забезпечуватиме організацію підготовки та перепідготовки незалежних посередників та трудових арбітрів з наданих кандидатур ФПО.
3.1.4. Братиме участь у проведенні навчання членів профспілок членських організацій ФПО щодо процедури вступу та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
3.1.5. З метою вдосконалення нормативно-правових актів НСПП з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) вноситиме зміни до них, враховуючи пропозиції ФПО.
3.2. Федерація профспілок Кіровоградської області:
3.2.1. Представлятиме і забезпечуватиме захист трудових і соціально- економічних прав працівників, використовуючи при цьому усі легальні форми і методи профспілкової діяльності.
3.2.2. Сприятиме взаємодії сторін соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях (далі - Підприємствах), де є організації профспілок, що входять до ФПО (далі - Організації профспілок), з метою врегулювання суперечностей та усунення підстав для виникнення колективних тоудових спорів (конфліктів).
3.2.3. Інформуватиме Відділення про виникнення на Підприємствах, де є Організації профспілок, випадків загострення стану соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів), підготовку до проведення страйків чи інших масових протестних дій з метою долучення його представників до врегулювання розбіжностей.
3.2.4. Представлятиме інтереси членських організацій при реалізації ними права на вступ у колективний трудовий спір (конфлікт) для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, у тому числі при реалізації ними конституційного права на страйк.
3.2.5. Надаватиме безкоштовну правову допомогу членам профспілок з питань захисту їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.2.6. Підвищуватиме правову культуру членів профспілок своїх членських організацій шляхом проведення навчань щодо процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.2.7. Направлятиме Відділенню пропозиції відносно кандидатур ФПО для проходження ними підготовки та отримання статусу трудового арбітра чи незалежного посередника.

3.2.8. Сприятиме передплаті членськими організаціями ФПО Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення, розміщенню в газеті «Профспілкові вісті» інформації про взаємодію між ФПО та Відділенням.
3.2.9. Надаватиме, за наявності можливості, приміщення ФПО для проведення примирних процедур з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли на Підприємствах області, за участю членських організацій ФПО.
3.2.10. Сприятиме працівникам Відділення в наданні транспорту з метою оперативного реагування та вжиття вичерпних заходів з вирішення на місцях колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли на Підприємствах, де є Організації профспілок.

3.3. ФПО та Відділення взаємодіятимуть шляхом:
3.3.1. Створення спільних робочих і експертних груп (комісій) зі складу представників ФПО та Відділення для:
- підготовки комплексу спільних заходів з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню;
- розгляду найбільш гострих або довготривалих випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин (де інтереси найманих працівників представляє ФПО та членські організації) з метою вироблення пропозицій щодо їх вирішення;
- підготовки спільних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, в частині колективних трудових спорів (конфліктів);
- вивчення стану додержання законодавства про працю (в межах компетенції), положень колективних договорів (угод) з метою виявлення Підприємств, в яких є ускладнення соціально-трудових відносин, що може призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);
- надання правової допомоги членським організаціям ФПО в питаннях практичного застосування положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативно-правової бази Національної служби посередництва і примирення для запобігання загостренню суперечностей між сторонами соціально-трудових відносин та при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
- вивчення досвіду роботи трудових арбітражів.
3.3.2. Проведення спільних громадських слухань із найбільш гострих або довготривалих колективних трудових спорів (конфліктів) з метою вироблення пропозицій щодо їх конструктивного вирішення (де інтереси найманих працівників представляє ФПО та її членські організації).

3.3.3. Проведення спільних наради, семінарів, конференцій, зустрічей, інших заходів (з питань, що належать до їх компетенції), спрямованих на з'ясування і обговорення стану соціально-трудових відносин на Підприємствах області та вироблення відповідних рекомендацій сторонам соціального діалогу.
3.3.4. Поширення позитивного досвіду вирішення колективних трудових спорів на Підприємствах, які перебувають у сфері дії членських організацій ФПО.
3.3.5. Інформування громадськості про стан соціально-трудових відносин у колективах, де є ускладнення зазначених відносин, через засоби масової інформації, у тому числі шляхом проведення спільних прес-конференцій (у разі такої необхідності).
                                                                      IV. Заключні положення
4.1. Угода набирає чинності з дня її підписання та скріплення печатками Сторін. її чинність автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо за один місяць до завершення відповідного строку жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.
4.2. Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін.
4.3. Розбіжності при виконанні Угоди вирішуються за взаємною згодою Сторін шляхом переговорів.
4.4. ЗМІСТ даної Угоди доводиться Сторонами до відповідних суб'єктів внутрішньої структури самостійно.
4.5 Угоду укладено в двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
шб. Дія Угоди може бути припинена за взаємною згодою Сторін.
                                                                     Юридичні адреси сторін:

Відділення Національної служби                                       Федерація професійних спілок            
посередництва і примирення                                               Кіровоградської області

в Кіровоградській   області                                            

25006. м. Кропивницький,                                                      25006, м.Кропивницький
вул. Архітектора Паученка, 64/53,                                         вул. Преображенська,4
кімн. 204                                                                                      тел./факс:  24-59-21
тел./факс 32-04-34

Останнє оновлення (Четвер, 06 вересня 2018, 12:47)