Архів новин
2019
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНд
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Федерацією профспілок Кіровоградської області та інспекцією з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області

м. Кіровоград                                                                           20 серпня 2013 року
Інспекція з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області в особі начальника Волканова Вадима Анатолійовича, що діє на підставі Положення про
інспекцію, іменована надалі «Держспоживінспекція у Кіровоградській області»,та Федерація професійних спілок Кіровоградської області (скорочено - ФПО), в особі Голови ФПО Петрова Сергія Юрійовича, що діє на підставі Статуту ФПО, іменована надалі «ФПО», а разом іменовані «Сторони»,виходячи з принципів соціального партнерства та з метою підняття системи захисту прав споживачів на якісно новий рівень, а також задля подолання правових і організаційних перешкод у застосуванні норм законодавства про захист прав споживачів, забезпечення однозначного тлумачення нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів, ініціювання вирішення спірних питань у цій сфері вищими органами законодавчої і виконавчої влади України, підвищення ролі громадських організацій, які представляють інтереси своїх членів як споживачів товарів, робіт і послуг, вважають за необхідне укласти Меморандум про співробітництво між ФПО та Держспоживінспекцією у Кіровоградській області і домовляються про наступне :
Стаття 1. Сторони розглядають співробітництво як дієвий механізм у сфері державного і громадського контролю за додержанням законодавства з питань захисту прав споживачів та його вдосконалення.
Стаття 2. Сторони виходять із розуміння ролі Держспоживінспекції у Кіровоградській області як територіального органу, який здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державний ринковий нагляд, державний нагляд за дотриманням технічних регламентів, стандартів, норм і правил, безпосередньо виконує роботу, пов'язану з розробкою нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з цих питань, і ФПО - як добровільної неприбуткової громадської організації, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання) з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
Стаття 3. Сторони забезпечуватимуть співпрацю у процесі підготовки проектів нормативно-правових актів, інструкцій, наказів, а також пропозицій з питань удосконалення системи захисту прав споживачів з метою забезпечення ефективності економічної і соціальної політики держави.
Стаття 4. Для практичної реалізації цього Меморандуму Сторони домовилися здійснювати співробітництво у таких напрямках :
4.1. Взаємне інформування про випадки порушень законодавства про захист прав споживачів на споживчому ринку ;
4.2. Залучення представників ФПО до напрацювання пропозицій щодо вдосконалення законодавства про захист прав споживачів ;

4.3. Включення представників ФПО до складу колегії Держспоживінспекції у Кіровоградській області та громадської ради у встановленому порядку ;
4.4. Обмін інформацією при поданні змін і доповнень до проектів нормативно- правових актів з питань захисту прав споживачів ;
4.5. Взаємний обмін інформацією щодо практики вирішення конфліктних ситуацій між виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і послуг та споживачами;
4.6. Спільне проведення заходів з питань роз'яснення та вдосконалення законодавства про захист прав споживачів - навчальних семінарів, круглих столів, фахових дискусій .
Стаття 5. При здійсненні співробітництва у відповідності з цим Меморандумом Сторони узгоджуватимуть позиції шляхом переговорів і консультацій, у разі необхідності, створюватимуть робочі групи для вироблення спільних рішень з питань, що становлять взаємний інтерес.
Стаття 6. Жодна із Сторін не має права передавати третій особі свої права та обов'язки за цим Меморандумом без письмової згоди іншої Сторони.
Стаття 7. Розбіжності, що можуть виникнути при виконанні цього Меморандуму, вирішуватимуться за взаємною згодою Сторін.
Стаття 8. За взаємним погодженням Сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни чи доповнення, які оформлюються додатковою угодою.
Стаття 9. Меморандум не покладає на Сторони, що його підписали, будь-яких фінансових зобов'язань.
Стаття 10. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом року.
Стаття 11. Дія Меморандуму автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо жодна із Сторін не заявить про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення за один місяць до закінчення терміну дії цього Меморандуму.
Стаття 12. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу: один примірник - для ФПО, другий - для Держспоживінспекції у Кіровоградській області.

Від інспекції з питань захисту прав                                               Від Федерації професійних спілок
споживачів у Кіровоградській області                                          Кіровоградської області