Архів новин
2019
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНд
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

ОБЛАСНА ТРИСТОРОННЯ УГОДА ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ТА РОБОЧІ МІСЦЯ "Підвищення рівня зайнятості - ключ до посилення соціального захисту населення шляхом зростання економіки"


м. Кіровоград                                                                             19 вересня 2012 року
Кіровоградська обласна державна адміністрація, обласне об'єднання організацій роботодавців та Федерація профспілок області (далі - Сторони Угоди), спираючись на Національну тристоронню угоду про зайнятість та робочі місця, підписану 01 червня 2012 року, обласну програму "Центральний регіон - 2015", затверджену рішенням обласної ради від 28 грудня 2011 року № 231, та Програму зайнятості населення Кіровоградської області на 2012-2014 роки, схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19 березня 2012 року № 152-р,
усвідомлюючи необхідність створення умов для забезпечення реалізації конституційного права на працю та достатній життєвий рівень, збереження та розвитку трудового потенціалу, поліпшення соціально-трудових відносин та колективно-договірного їх регулювання між роботодавцями та працівниками;
визнаючи, що пріоритетним завданням у сфері зайнятості є підвищення ефективності економіки, поліпшення інвестиційного клімату, створення нових, збереження та легалізація існуючих робочих місць, як головних чинників зміцнення конкурентоспроможності Кіровоградських виробників;
прагнучи розвивати соціальний діалог з метою забезпечення соціального захисту і підвищення добробуту в області та країні, уклали наступну Угоду.
I. Мета укладення Угоди
Метою укладення цієї Угоди є визначення та реалізація збалансованих заходів, які сприятимуть стимулюванню зростання економіки області, розширенню сфери застосування праці, підвищенню рівня зайнятості та реалізації права громадян на гідну працю, збереженню та розвитку трудового потенціалу Кіровоградщини.
II. Принципи реалізації Угоди
Сторони Угоди домовились про необхідність консолідації зусиль на формуванні та реалізації регіональної політики зайнятості, спрямованої на:
неухильне дотримання Сторонами Угоди законодавства України і обласних програм у сфері зайнятості та трудових відносин;

розвиток економіки, модернізацію виробництва з метою збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції;
створення максимально сприятливих умов для активної інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання;
розширення кола науково-пошукових робіт, спрямованих на підвищення ефективності процесів управління трудовим потенціалом, регулювання його використання та розвитку;
сприяння розвитку середнього класу і стимулювання підприємницьких ініціатив та підвищення конкурентноздатності товаровиробників області;
збереження та розвиток трудового потенціалу, створення нових високотехнологічних робочих місць;
збільшення рівня зайнятості в різних видах діяльності, зокрема в сільському господарстві та промисловості, з метою зменшення соціальної напруги, викликаної безробіттям, особливо у монофункціональних містах;
легалізацію трудових відносин та посилення мотивації до легальної праці, мінімізацію тіньових схем у трудових відносинах;
сприяння розширенню сфери дії та охоплення працівників легальними формами зайнятості та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
забезпечення високих стандартів та доступності навчання протягом життя, підвищення конкурентоспроможності та мобільності працівників на ринку праці.
III. Стратегічні завдання сторін Угоди щодо підвищення рівня зайнятості
Виходячи з мети та принципів, визначених Угодою, Сторони домовились спільно розробляти програмні заходи з метою реалізації таких стратегічних завдань:
1) створення сприятливих умов для збереження існуючих та створення нових робочих місць шляхом:
реалізації програм модернізації реального сектору економіки та підтримки конкурентоспроможності бізнесу та захисту інтересів місцевих товаровиробників;
подальшої дерегуляцїї підприємницької діяльності; розширення можливостей для кредитування бізнесу; створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
2) сприяння розвитку малого та середнього підприємництва; підтримки самостійної зайнятості населення;
3) розширення внутрішньої кооперації серед підприємств області;
4) удосконалення договірного регулювання оплати праці, забезпечення зростання заробітної плати відповідно до росту продуктивності праці, запровадження міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу;
5) сприяння розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості, в тому числі за рахунок розвитку фермерства, сімейного бізнесу, зеленого туризму, кластерних промислів, економічного стимулювання роботодавців, що створюють робочі місця в сільській місцевості;

6) у разі невідворотності скорочення штату дотримання критеріїв масових вивільнень та вжиття заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню;

7) розширення сфери застосування праці громадського обслуговування населення, розвитку інфраструктури населених пунктів;
8) забезпечення взаємодії між ринком освітніх послуг та ринком праці шляхом здійснення підготовки спеціалістів відповідно до потреб галузей економіки області;
9) мотивація роботодавців до участі в підготовці навчальних програм, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів; переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного компонента; запровадження програм стажування на виробництві;
10) розробка заходів стимулювання роботодавців до забезпечення особі здобуття професійного досвіду через стажування та навчально-виробничу практику;
11) підвищення якості освітніх послуг, зменшення диспропорцій між професійно-кваліфікаційною структурою фахівців, підвищення якості підготовки випускників вищих навчальних закладів технічних спеціальностей;
12) подальший розвиток системи професійної орієнтації населення, у тому числі учнівської молоді, підвищення престижності та популяризації робітничих професій, подолання дефіциту кваліфікованих спеціалістів робітничих професій, стимулювання молоді до оволодіння цими професіями;
13) забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та скорочення періодичності підвищення кваліфікації працівників з метою створення передумов для навчання протягом всього життя;
14) створення умов для забезпечення навчання технологічно-суміжним (інтегрованим) професіям;
15) підвищення якості послуг з підбору кадрів та пошуку роботи, які надаються органами державної влади та суб'єктами господарювання, в т.ч. шляхом скорочення строків працевлаштування молоді, яка отримала освіту, за рахунок налагодження співпраці між службами зайнятості, роботодавцями та навчальними закладами;
16) постійне проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо прав громадян на виплати зі страхових фондів та легалізації трудових відносин.
IV. Очікувані результати реалізації Угоди
Нові робочі місця покликані забезпечити не лише нову якість економічного зростання, але й підвищити продуктивність праці та сприяти збільшенню надходжень до фондів соціального страхування.
Структурні зміни у сфері зайнятості населення супроводжуватимуться професійно-кваліфікаційним перерозподілом робочої сили на ринку праці. Цей процес буде пов'язаний із здійсненням заходів, спрямованих, зокрема, на зменшення кількісно-якісних диспропорцій між попитом на робочу силу та її пропозицією, підвищення якості робочої сили, яка б відповідала потребам розвитку економіки та соціальної сфери, зменшення дефіциту кваліфікованих робітників, стимулювання створення робочих місць в інноваційно орієнтованих видах діяльності, підвищення мобільності робочої сили.

За результатами послідовної реалізації Угоди Сторонами очікується в 2017 році досягти таких показників розвитку регіонального ринку праці та зайнятості:
1) рівень зайнятості населення у віці 15-70 років - 61,5 %, в тому числі серед осіб працездатного віку - 68,7 %;
2) рівень охоплення професійним навчанням, підвищенням кваліфікації, перекваліфікації зайнятого та незайнятого населення становитиме 23 %;
3) зменшення обсягів тіньової зайнятості.
V. Взаємодія Сторін в рамках Угоди
Сторони домовилися, що будь-яка ініціатива однієї із Сторін, запропонована в рамках реалізації цієї Угоди, має бути обов'язково розглянута всіма Сторонами.
Консультації та узгодження позицій Сторін здійснюється в межах процедур, передбачених законодавством про соціальний діалог та Регіональною угодою між Кіровоградською обласною державною адміністрацією, обласними організаціями та об'єднаннями роботодавців, обласними (територіальними) організаціями профспілок та профспілковими об'єднаннями на 2010-2012 роки.
VI. Термін дії Угоди
Угода укладена строком на 5 років. Строк дії Угоди після закінчення автоматично продовжується на наступні 12 місяців, у разі якщо хоча б одна із Сторін не заявили про її припинення не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії Угоди.


Угода укладена у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.


Голова Кіровоградської
обласної державної адміністрації                             С. Ларін


Голова правління
організації роботодавців
Кіровоградської області                                               П. Штутман


Голова Федерації
професійних спілок

Кіровоградької області                                                С. Петров