Резолюція учасників Всеукраїнських зборів голів первинних профорганізацій

Резолюція
учасників Всеукраїнських зборів голів первинних профорганізацій

м. Київ 30.11.2015

Ми, учасники Всеукраїнських зборів голів первинних профорганізацій, наголошуємо, що профспілки України виступають за суспільно необхідні та соціально відповідальні реформи!
Профспілки виступають за розбудову України на фундаменті солідарності, рівності, соціальної справедливості, згуртованості та демократії. Профспілки виступають за стійке зростання, повну зайнятість, якісні робочі місця, справедливу оплату праці, якісне громадське обслуговування, освіту та навчання, справедливе оподаткування, ефективне управління, гендерну рівність і дотримання основоположних прав. Це вимагає переходу до іншої економічної моделі в Україні, проведення соціально відповідальних реформ, які повинні здійснюватися при підтримці широких верств суспільства та на основі соціального діалогу.
Ми закликаємо до прийняття Меморандуму про соціальний прогрес і гідну працю, який би доповнював Меморандум щодо економічної та фінансової політики з Міжнародним валютним фондом задля боротьби з соціальним демпінгом і підтвердження того, що фундаментальні соціальні права мають пріоритет над економічними вигодами і повинні дотримуватися.
Констатуємо, що нинішня антисоціальна політика «жорсткої економії» призвела до катастрофічного падіння вартості праці та зубожіння населення.
Найболючішим сьогодні питанням є зайнятість населення. За півтора року діяльності нинішнього Уряду на чолі з Прем'єр-міністром А. Яценюком втрачено понад 2 млн робочих місць, відсутня програма працевлаштування тимчасово переміщених осіб зі Сходу, не виконується Програма сприяння зайнятості населення та створення нових робочих місць.
Саме тому наполягаємо, що першочерговими діями влади мають бути – створення робочих місць та реформа оплати праці на основі забезпечення її рентабельності і суспільної престижності. Водночас профспілки категорично проти звуження трудових прав і боротимуться проти порушень міжнародного права та національного законодавства у сфері праці.
Вимагаємо зупинити урядову політику «злиденної рабсили», яка призвела до дискредитації та демотивації легальної праці, поширення заборгованості із виплат заробітної плати та зростання безробіття. Україна стала найбіднішою країною Європи! Уряд нарешті повинен наповнювати бюджет через викорінення практики ухилення від сплати податків і шахрайства в так званій тіньовій економіці, а також через реальну боротьбу з корупцією та казнокрадством.
Констатуємо, що в цих складних суспільно-економічних умовах Уряд, Прем'єр-міністр А. Яценюк були ініціаторами численних антисоціальних і антитрудових рішень, знехтували численними пропозиціями профспілок щодо негайного альтернативного розв'язання гострих соціальних проблем.
Соціальний діалог урядовцями фактично перетворено в бутафорію. Уряд не бачить і не чує профспілок.


Понад тисячу профспілкових активістів, що представляють робітників усіх галузей та регіонів, прибули сьогодні в Київ, щоб напередодні звіту Уряду в Парламенті провести чесний і відвертий соціальний діалог про неефективність реформ, нерезультативність дій зі стабілізації економіки, проте нашим запрошенням знехтувано. Як працюють трудові колективи і як виживають люди, напевно, не цікавить керманичів від влади.І це не перший випадок, коли урядовці ховаються від представників трудящих. На з'їздах всеукраїнських профспілок не було жодного профільного міністра.
Головна інституція соціального діалогу – Національна тристороння соціально-економічна рада втратила вплив на формування соціально-економічної політики. Її рішення носять несистемний характер і не виконуються. Досі не укладено Генеральну угоду на новий термін через незгоду урядової сторони забезпечити реалізацію трудових конституційних гарантій. У чималій кількості сфер економіки відсутні галузеві колективні угоди. Тристоронні органи управління фондами соціального страхування паралізовані діями чи бездіяльністю представників Уряду.
Разом з децентралізацією влади Уряд намагається провести радикальну децентралізацію колективних переговорів, спрямовану на послаблення ролі колективно-договірного регулювання на всіх рівнях.
Наголошуємо, що колективні угоди, дія яких виходить за межі конкретного підприємства або компанії, є унікальною інституційної рисою європейської соціальної моделі. У країнах і регіонах, де переважають переговори на рівні підприємства або компанії, умови найму та праці закріплено в колективних договорах лише для меншості працівників.
Національний колективний трудовий спір профспілок з Урядом, масові акції протесту, численні пікетування Кабміну отримали лише частковий результат. Життя українців продовжує погіршуватись. Відгородилася від діалогу з профспілками та роботодавцями – саме тими, хто представляє творців валового національного продукту, – й Національна рада реформ при Главі держави.
Кулуарна робота над більшістю реформ, зокрема у сферах зайнятості, податкової, пенсійної, соціального страхування та над проектом Державного бюджету, є свідченням приховування влади від Сторін соціального діалогу та суспільства нових антисоціальних намірів.

Учасники Всеукраїнських зборів голів первинних профорганізацій

ВИМАГАЮТЬ НЕГАЙНО
від Верховної Ради України:
- відправити у відставку Прем'єр-міністра України А. Яценюка та весь очолюваний ним Уряд за здійснення антисоціальної політики, порушення міжнародного трудового права та національного трудового законодавства, руйнації соціального діалогу в Україні;
- не допускати при прийнятті нових законів звуження прав і гарантій громадян та профспілок;
- з метою реалізації статті 1 Конституції України негайно розробити та прийняти Доктрину соціальної політики, поклавши в її основу Європейську соціальну хартію (переглянуту), Європейський Кодекс соціального забезпечення, Конвенцію МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики;
- підготувати та схвалити Національну програму престижності праці в Україні;
- забезпечити прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з дотриманням вимог законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про прожитковий мінімум», «Про оплату праці»;
- при підготовці та прийнятті Трудового кодексу забезпечити повну його відповідність конвенціям МОП, європейському трудовому праву, Конституції України;
- законодавчо закріпити запровадження більш широкої демократії на робочих місцях і виробництві для забезпечення права працівників на:
• отримання повної інформації та проведення консультацій, зокрема при реструктуризації і приватизації підприємств,
• участь в управлінні підприємствами, ґрунтуючись на законодавстві ЄС, зокрема щодо представництва найманих працівників у філіалах та материнських європейських компаніях;
- прийняти закон про подолання антиконституційного явища заборгованості з виплати заробітної плати;
- відновити за рахунок коштів соціального страхування часткове фінансування лікування застрахованих осіб і членів їхніх сімей у санаторно-курортних закладах, санаторіях-профілакторіях, оздоровлення дітей;
- скасувати оподаткування пенсій та утримання з них військового збору, поновити виплату пенсій у повному обсязі працюючим пенсіонерам.
від Президента як гаранта Конституції України:
- застосувати право законодавчої ініціативи щодо відновлення порушених конституційних прав і гарантій громадян та застосовувати в подальшому право вето щодо законів, які порушують ці права;
- особистої участі в загальнонаціональному діалозі з профспілками;
- запровадження політики гідної праці та викорінення антиконституційної політики «дешевої робочої сили»; забезпечення конституційних гарантій у сфері праці, передусім на повну і своєчасну оплату праці;
- вимагати від Уряду та Парламенту формування та прийняття державного бюджету й інших законів, суворо дотримуючись державних стандартів і гарантій, не допускати їх фальшування;
- зупинити спроби Уряду руйнації передбаченого Конституцією України соціального страхування та забезпечення його функціонування відповідно до норм Міжнародної організації праці, європейського права;
- запровадження державної економічної політики структурної перебудови економіки та її інвестиційного зростання з метою виходу з кризи та розвитку національного виробництва, а також забезпечення енергетичної незалежності України;
- державних інвестицій в охорону здоров'я, загальну якісну освіту, соціальні послуги та інфраструктуру;
- забезпечити включення представників профспілок у Національну раду реформ при Главі держави.
від Уряду:
- суворо дотримуватись у своїй діяльності положень Конвенцій МОП, Європейської соціальної хартії (переглянутої) та національного законодавства у сфері праці;
- забезпечувати безумовне виконання трудового законодавства всіма посадовими особами в органах виконавчої влади, на підприємствах і в організаціях усіх форм власності;
- розпочати повноцінний соціальний діалог з профспілками;
- приймати рішення щодо реформ у соціальній та трудовій сферах виключно після широкого публічного обговорення;
- формувати проект державного бюджету, суворо дотримуючись законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про прожитковий мінімум», «Про оплату праці»; визначити чітку етапність приведення розміру мінімальної зарплати до конституційної норми та вимог Європейської соціальної хартії (переглянутої);
- зупинити дискримінацію в оплаті праці працівників бюджетної сфери та встановити розмір базового тарифного розряду ЄТС на рівні не нижче мінімальної заробітної плати, мінімальний посадовий оклад на посаді групи 9 (на найнижчій посаді державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування) в державних органах – не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати;
- розробити і запровадити:
• Державну програму сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2020 року,
• Загальнодержавну цільову економічну програму розвитку промисловості й аграрного сектора на період до 2020 року та стимулювання експортного потенціалу промисловості України,
• Програму підтримки молоді та студентів;
- забезпечити реальну боротьбу з корупцією та тіньовою економікою;
- розробити законопроект щодо подолання нелегальної праці та виплати заробітної плати «в конвертах»;
- забезпечити повернення найманим працівникам боргів із заробітної плати;
- забезпечити проведення соціально-справедливої податкової реформи;
- забезпечити повне та своєчасне повернення ПДВ;
- забезпечити прозоре встановлення економічно обґрунтованих цін і тарифів для підприємств та населення.
від роботодавців:
- виконання норм чинної Генеральної угоди, зокрема щодо:
• забезпечення оплати праці некваліфікованого працівника не нижче фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
• забезпечення своєчасної виплати працівникам поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї;
- забезпечити збереження діючих та утворення нових високопродуктивних робочих місць;
- вжити дієвих заходів щодо укладення до кінця 2015 року Генеральної угоди на новий строк;
- сприяти укладенню галузевих (міжгалузевих) угод та колективних договорів на підприємствах.
від керівництва СПО, всеукраїнських профспілок та профоб'єднань:
- чітко і послідовно домагатись на всіх рівнях соціального діалогу захисту трудових прав та інтересів спілчан, а у разі їх нехтування – проводити боротьбу, застосовуючи увесь профспілковий арсенал та норми національного і міжнародного права;
- вжити дієвих заходів щодо підписання до кінця 2015 року Генеральної угоди на 2016 рік на основі наявних домовленостей та після прийняття ВРУ Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік»;
- при прийнятті Трудового кодексу жорстко відстоювати трудові права працівників та права профспілок щодо їх захисту. Забезпечити підготовку та ефективне проведення системних масових акцій профспілок у разі прийняття Трудового кодексу всупереч інтересам людини праці;
- не допускати змін у законодавстві, які послаблюють інституції колективних переговорів та знижують роль і вплив профспілок на формування соціально-економічної політики на різних рівнях;
- домагатись внесення змін до чинного законодавства щодо спрощення проведення процедур при вирішенні колективних спорів (конфліктів) та підвищення ефективності їх проведення, у т.ч. зняття численних обмежень права на страйк;
- націлити Академію праці, соціальних відносин і туризму на підготовку аргументації до вимог профспілок при веденні колективних переговорів на всіх рівнях та підготовці законодавчих пропозицій. Більш активно і в сучасній формі проводити навчання профактиву;
- посилити інформаційну роботу профспілок, у т.ч. шляхом застосування нових її форм;
- модернізації профспілкового руху, створення єдиної бази обліку членів профспілок та затвердження нового зразка профспілкового квитка;
- пропонувати первинним профспілковим організаціям провести 10 грудня ц.р. збори на підприємствах, в установах та організаціях, присвячені Міжнародному дню захисту прав людини.
Збори закликають профспілковий актив, всіх членів профспілок консолідуватись у розбудові правової держави, де праця є легальною, доступною і престижною, виступити єдиним фронтом проти політики «жорсткої економії», будь-яких антисоціальних дій влади чи бізнесу та використовувати всі можливі заходи у боротьбі проти кожного порушення трудових прав.
У разі ігнорування владою та роботодавцями вимог учасників Всеукраїнських зборів розпочати підготовку до проведення Національного страйку.