Охорона праці – засіб збереження життя.

Охорона праці – засіб  збереження життя.

 

На виконання  Плану заходів із відзначення Дня охорони праці у 2017 році, в рамках Угоди про співпрацю з Управлінням Держпраці в Кіровоградській області,  Федерація профспілок області  за участю  представника Управління Держпраці в Кіровоградській області 27 квітня –  п.р.  провела  семінар-навчання профактиву області.

З інформацією про стан охорони праці, причини виробничого травматизму  в області виступили  заступник начальника відділу організації державного та ринкового нагляду, надання адміністративних послуг Управління Держпраці в області  Сітнік С.Г.

Завдання профспілкових організацій окреслила заступник Голови ФПО Терлецька О.Д. Вона відмітила,  що стрімкий ріст в області  виробничого травматизму вимагає від профспілок ефективної роботи  в цьому напрямку.

 

В березні поточного року  Президія ФПО розглянувши на спільному засіданні  з Колегією Управління Держпраці  хід виконання  Угоди про співпрацю і визначила основні завдання ФПО і членських організацій.

Перш за все -  це домагання від роботодавців  спрямування коштів  на охорону праці в обсязі не менше законодавчо встановленого  мінімального рівня.

Згідно ст.19 ЗУ «Про охорону праці» для підприємств, незалежно від форми власності, які використовують найману працю він становить 0,5 відсотка  від фонду оплати праці за попередній рік.

Звіти  окремих обласних організацій профспілок, первинок, які виходять на ФПО про укладення та виконання  колдоговорів за 2016 рік  свідчать  про перевищення  цієї норми  закону  багатьма підприємствами.

Так, ПАТ «Ельворті»,  «Гідросила» ця норма перевищена більше ніж в 10 разів, на підприємствах лісового господарства – в 4 рази,  ТОФ «Профі Стан» - 2,5 рази. Але  є підприємства, де ця сума значно нижча  передбаченою  законом. Таких підприємств не мало, а відрахування коливаються від 0,05 відсотка до 0,1, 0,2, 0,4  відсотка.

Важко зрозуміти логіку профкому, який  укладає такий колдоговір, особливо там, де має місце  виробничий травматизм, а  якість   робочих місць м’яко кажучи  бажає кращого.

Завдання профспілок не тільки – контроль за  наданням пільг за роботу в шкідливих  умовах праці, своєчасним проведенням  їх атестації. Не менш важливим є  скорочення числа  таких місць, а для цього потрібні кошти, які зобов’язаний виділяти роботодавець.  Ми не маємо права  підписувати колдоговір, у якому роботодавець виділяє кошти  на охорону праці менше чим передбачає закон.   Це можуть дозволити лише бюджетні організації, бо їх витрати на ці цілі  визначені Законом України №77 від 28.12.2014р., який передбачає  «з урахуванням фінансових можливостей».  Враховуючи, що ці  можливості  як правило відсутні, то і в колдоговорах  гроші не передбачаються.

Це дуже важливо, тому  що ми з Вами  є свідками як Уряд  урізає пільги працівникам, які  працюють в шкідливих умовах праці. Особливо достроковий вихід на пенсію, спонукаючи роботодавців ліквідовувати  такі робочі місця. Звичайно це ще більше  зобов’язує  відповідально ставитись до фінансування  роботодавцями  покращення якості  робочих місць.

В рамках теми цьогорічного Дня охорони праці необхідно проаналізувати дані минулого року з охорони праці, особливо щодо фінансування охорони праці  в 2017 році.

Звичайно, немаловажним для профспілок є своєчасність та об’єктивність розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальне оформлення, виконання заходів з усунення  причин нещасних випадків, недопущення  їх скриття, перекладання вини  на працівника  за нещасний випадок, хоча і таке буває.

Але в любому  випадку  треба ставати  на сторону і захист  потерпілого.

Важливо здійснення комплексних заходів з охорони праці, особливо тих, що  спрямовані на усунення  шкідливих та небезпечних факторів виробництва, профілактики нещасних випадків.

Одним словом,  питання охорони праці потребують постійної уваги профспілок.

                                                         Головний    фахівець з

                                                                зв’язків із громадськістю та пресою ФПО

                                                               Іванова М.О.

                                       Іванова М.О.