Який він, наш захисний документ?

Який він, наш захисний документ?
Стан колективно-договірної роботи в області обговорювався на засіданні Президії Федерації профспілок Кіровоградської області. На початок року в області було укладено та зареєстровано 2,3 тис. колективних договорів. Ними охоплено 151 тисячу осіб, (84,3%) до чисельності штатних працівників. Найвищий рівень охоплення - у працівників бюджетної сфери (в галузі освіти – понад 89 %, у закладах охорони здоров'я – 100 %). На підприємствах транспорту охоплено колдоговорами – 80 % працівників, у сільському, лісовому та рибному господарстві – майже 85 %, на промислових підприємствах – 84, в державному управлінні – 80,3 %. Саме на підприємствах цих галузей діють профспілкові організації, які обов'язково укладають колективні договори. Показовим є те, що там, де відсутні профорганізації, рівень охоплення значно нижчий за обласний. Вкрай повільно запроваджується колдоговірна практика у торгівлі, будівництві.
Найбільше колективних договорів зареєстровано: у Кропивницькому (446), Олександрії (308), в районах: Новоархангельському (439), Долинському (204), Голованівському (153) та Олександрійському (150). Найповільніше йде процес укладення колдоговорів у Бобринецькому (51), Знам'янському (49) та Онуфріївському (59) районах.
За даними управлінь соцзахисту під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів, найчисленнішими є зауваження щодо:
- приведення положень колективного договору у відповідність до ЗУ «Про колективні договори і угоди» та вимог галузевої угоди;
- приведення назв професій і посад у відповідність до чинного Класифікатора професій;
- атестації робочих місць за умовами праці, надання пільг і компенсацій, доплат та додаткових відпусток за шкідливі й важкі умови праці;
- дотримання строків виплати заробітної плати та долучення до договору Положення про преміювання працівників;
- дотримання вимог ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»;
- профілактики ВІЛ-СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення дискримінації працівників із такими захворюваннями.
З грудня 2016 року заснована профспілкова звітність про укладення та виконання колективних договорів. Підсумки колдоговірної роботи за 2016 рік свідчать про те, що більшість колдоговорів (75,6%) укладено за участю профспілкових організацій. Як правило, ці договори передбачають додаткові, порівняно з чинним законодавством, гарантії і пільги.
Так, в обласній організації працівників автомобільного і сільгоспмашинобудування сума таких коштів склала 3335 тис. грн., в ПАТ «Гідросила» - 1385,3 тис. грн.; ПАТ «Ельворті» - 996,5 тис. грн. Це майже тисяча гривень на кожного працюючого.
Більше тисячі гривень склали витрати, спрямовані на соціальний розвиток у розрахунку на одного працюючого на підприємствах обласних організацій профспілок працівників зв'язку ПАТ «Укртелеком», автотранспорту і шляхового господарства, лісового господарства, енергетики та електротехнічної промисловості, у ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ДП «Центр стандартизації, метрології та сертифікації».
Зважаючи на складний стан ринку праці в області, при укладенні колективних договорів профспілкові організації домагались обов'язкового включення зобов'язань сторін щодо недопущення масових скорочень працівників, збереження трудових колективів, встановлення додаткових пільг для працівників, які звільняються за ініціативою роботодавця.
На всіх підприємствах організацій профспілок працівників машинобудування та приладобудування, радіоелектроніки та машинобудування, автомобільного та сільськогосподарського машинобудування колдоговори передбачають норми, за якими в разі виникнення необхідності скорочення більше 4 відсотків чисельності рішення приймається після погодження з Центральними комітетами профспілок.
Обов'язковим також для профкомів завданням було встановлення колдоговорами мінімальної місячної тарифної ставки на рівні галузевих угод. Ця норма колдоговорів виконується на всіх підприємствах. Значна робота по забезпеченню оплати праці, встановленої законодавством, проведена обласною організацією профспілки працівників освіти і науки. На місцях виборними профорганами здійснюється робота щодо реалізації постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» щодо встановлення доплат, надбавок, премій з метою диференціації зарплати працівників, які отримують її на рівні мінімальної.
У зв'язку з зверненням пленуму обкому профспілки від 21.12.2016 року видано доручення голови ОДА головам РДА, міським головам щодо підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам з 1 січня 2017 року, а 31 січня 2017 року сесією обласної ради прийнято рішення «Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам освіти», яким передбачено підвищення оплати праці педпрацівників, що фінансуються за рахунок обласного бюджету з 1.01.2017р. та рекомендовано аналогічні рішення прийняти органам місцевого самоврядування. На сесіях місцевих рад прийняті рішення щодо підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок зарплати з 1 січня 2017 року (замість передбаченого постановою Кабінету Міністрів України підвищення з 1. 09. 2017 р.) для всіх категорій працівників та типів навчальних закладів.
Проведена профорганізаціями спільно з роботодавцями робота сприяла росту номінальної зарплати в області за минулий рік на 21,1 відсотка та на 7,1 відсотка реальної зарплати.
Більш високими темпами зросла зарплата в промисловості, сільському господарстві, будівництві.
Одним із основних завдань колдоговірної роботи в 2016 році було дотримання гарантій прав працівників на охорону праці та створення умов для гідної праці, забезпечення здорових та безпечних умов праці на кожному робочому місці. На багатьох підприємствах в звітному році сума витрат на охорону праці значно перевищила норму, передбачену законодавством (0,5% до фонду оплати праці). Так на окремих підприємствах сільгоспмашинобудування на ці цілі використано від 4,2 до 4,7 відсотка до фонду оплати праці. У чотири – п'ять разів вище передбаченого законодавством забезпечено фінансування заходів на підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємствах обласних організацій профспілок працівників лісового господарства, енергетики та електротехнічної промисловості, зв'язку дирекції УДППЗ «Укрпошта».
Під особливим громадським контролем профспілок було виконання зобов'язань колдоговорів щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці. Так, атестовано 212 робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці як то передбачалось колдоговором, у ПАТ «Гідросила», ПАТ «»Ельворті» - 210, 52 – в ТОВ «Кіровоградський інструментальний завод «Лезо».
Президія ФПО схвалила основні завдання колдоговірної роботи на 2017 рік, які стали основою минулорічної колдоговірної кампанії. У 2016 році продовжено обласний конкурс на кращий колективний договір. Переможцями визнано 7 підприємств і організацій, у яких забезпечена стабільна зайнятість, гідна зарплата і охорона праці, вагомий соціальний пакет та дієвий соціальний діалог. Наприкінці минулого року за ініціативою ФПО питання про стан колдоговірного регулювання трудових відносин розглядалось на засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради.
Рекомендовано сторонам соціального діалогу не допускати скорочення охоплення працюючих колдоговорами, при реєстрації колдоговорів та змін до них приділяти особливу увагу їх відповідності чинному законодавству, здійснювати моніторинг стану укладання колективних договорів та виконання зобов'язань за ними.
Дієва практична допомога профкомам в колдоговірній роботі надавалась обласними профспілковими організаціями. Так, обласна організація профспілки працівників освіти і науки підготувала на допомогу профактиву методичний збірник «Порядок укладання колективного договору» щодо проведення відповідної організаторської роботи по укладенню нових угод та колдоговорів, розроблено макет колективного договору з врахуванням змін у чинному законодавстві та вищих угодах.
З метою вивчення питань дотримання чинного законодавства з праці стосовно колдоговірного регулювання трудових відносин на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, управліннями соцзахисту населення здійснюються їх обстеження, під час яких особлива увага приділяється наявності колективного договору та стану його виконання. Протягом 2016 року обстежено 1,5 тисячі суб'єктів господарювання. В більшості з них встановлено факти невиконання положень колдоговорів, особливо тих, що стосується сфери оплати праці, термінів її виплати. Мають випадки, особливо в бюджетній сфері, відсутності в колдоговорах комплексних заходів щодо поліпшення охорони праці.
Не всім профспілковим організаціям вдалось забезпечити через колективні договори виконання ст.250 КЗпП щодо відрахування роботодавцями коштів на проведення культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи. Вказані перерахування отримують лише 15,7 відсотка первинних профорганізацій. У зв'язку із прийняттям законодавчої норми щодо перерахування коштів первинним профорганізаціям бюджетних установ у межах фінансових ресурсів затверджених бюджетів практично призупинено вказане фінансування. Президія прийняла постанову.
О. Залевська