ГАЛУЗЕВА УГОДА

ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
Асоціацією роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України
та Всеукраїнською профспілкою працівників і підприємців торгівлі,
громадського харчування та послуг

(ПРОДОВЖЕННЯ)
( сторінки з 18 по 25 )

18
Продовження додатка 2
Найменування посади Тарифний
коефіцієнт
Начальники: відділів централізованої бухгалтерії, бюро,
лабораторій 2,50
Начальник першого відділу 2,13
Начальник штабу цивільної оборони 2,00
Начальник господарського відділу 1,75
3. Тарифні коефіцієнти співвідношень окладів фахівців підприємств
роздрібної, оптово-роздрібної, оптової торгівлі та громадського харчування
(за одиницю прийнято мінімальну тарифну ставку робітника І розряду,
визначену пунктом 4.1 Угоди)
Найменування посади
Провідні фахівці
Фахівці:
I категорії
II категорії
Фахівці
Адміністратор торгового залу, метрдотель
Майстер виробничого навчання
Диспетчер
Техніки всіх спеціальностей:
I категорії
II категорії
Технік без категорії
Завідувач секції, пункту (заготовчого, приймального тощо)
Завідувач складу, овоче- та фруктосховища
Майстер дільниці
Тарифний
коефіцієнт
2,25
2,13
1,88
1,63
1,63
1,63
1,63
1,50
1,38
1,25
2,26
2,00
1,82


4. Тарифні коефіцієнти співвідношень окладів службовців підприємств та
організацій торгівлі та громадського харчування (за одиницю прийнято
мінімальну тарифну ставку робітника І розряду, визначену пунктом 4.1 Угоди)
Найменування посади
Головний касир підприємства, завідувач канцелярії
Старші: касир, інкасатор, інспектор
Стенографіст I категорії, оператор комп'ютерного набору І
категорії
Тарифний
коефіцієнт
1,63
1,50
1,50

19
Продовження додатка 2
Найменування посади Тарифний
коефіцієнт
Завідувачі:архіву,господарства,копіювально-
розмножувального бюро; касир, комендант будинку,
інкасатор, інспектор; стенографіст II категорії, друкар
I категорії 1,38
Друкар II категорії, секретар-стенографіст, експедитор з
перевезень вантажів, таксувальник, черговий інформаційно-
довідкової служби, статистик 1,25
Секретар-друкар, агент з постачання, рахівник, кресляр,
діловод, архіваріус, нарядник, обліковець, табельник,
копіювальник, експедитор, диктор, завідувач камери схову,
оператор електрозв'язку 1,13
5. Тарифні коефіцієнти співвідношень окладів робочих-погодинників
окремих професій, зайнятих у торгівлі та громадському харчуванні (за одиницю
прийнято мінімальну тарифну ставку робітника І розряду, визначену
пунктом 4.1 Угоди)
Найменування посади
Прибиральникслужбовихприміщень,швейцар,
маркувальник, гардеробник, черговий біля ескалатора,
опалювач, кубівник, кур'єр, візник, ліфтер
Вагар, покоївка, двірник, кастелянка, конюх, підсобний
робітник, натирач підлоги, розклеювач оголошень, садівник,
світлокопіювальник,склографіст(ротатор-ник),
склопротиральник, точильник, прибиральник виробничих
приміщень, прибиральник територій
Дезінфектор, ліфтер при швидкості руху ліфта від 2,5 до 5
м/с., машиніст із прання та ремонту спецодягу, оператор
копіювальних та розмножувальних машин при одержанні
копій на папері, оператор розмінних апаратів, підбирач
довідкового та інформаційного матеріалу, натирач підлоги із
цінних порід деревини, провідник із супроводження вантажів,
прибиральник сміттєпроводів, прибиральник службових
приміщень, зайнятий прибиранням громадських туалетів
Лісник, ліфтер при швидкості руху ліфта від 5 до 7 м/с.,
оператор апаратів мікрофільмування та копіювання, оператор
обчислювальних машин II категорії, рубач м'яса,
склопротиральник з виконання робіт у висотних будівлях
вище 12 поверхів та важкодоступних місцях для протирання
скла, комірник
Тарифний
коефіцієнт
1,00
1,13
1,25
1,38

20
Продовження додатка 2
Найменування посади Тарифний
коефіцієнт
Демонстратор одягу, ліфтер при швидкості руху ліфта більше
ніж 7м/с., операторобчислювальних машин
I категорії 1,50
Оператор копіювальних та розмножувальних машин з
підготовки печатних форм з текстових і штрихових
оригіналів, оператор електронно-обчислювальних машин
1,63
Оператор копіювальних та розмножувальних машин з
підготовки печатних форм та оригіналів, що містять плутонові
та растрові зображення, старший оператор електронно-
обчислювальних машин 1,75
6. Тарифні коефіцієнти співвідношень часових тарифних ставок
робітників, зайнятих на ремонті обладнання, на станочних роботах і на роботах
у спеціалізованих цехах з нормальними умовами праці (за одиницю прийнято
мінімальну тарифну ставку робітника І розряду, визначену пунктом 4.1 Угоди)
Найменування посади
Робітники підприємств та цехів з
ремонтуобладнання,контрольно-
вимірювальних приладів і автоматики;
ремонтно-будівельні цехи, компресорні,
вентиляційно-зволожувальні та кисневі
установки, очисні споруди 1,17
Робітники, зайняті на станочних роботах
з оброблення металу та інших матеріалів
різанням на металообробних станках;
робітники, зайняті на роботах з холодної
штамповки металу та інших матеріалів,
виготовленню та ремонту інструментів і
технологічного оснащення 1,30
Робітники у виробничих цехах і
підрозділах, що безпосередньо зайняті
ремонтом та налагодженням основного
технологічного обладнання, електро- і
енергетичного, експериментального та
науковогообладнання,машин,
механізмів, автомобілівта іншого
рухомогоскладу,електронно-
обчислювальної техніки, контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики 1,30
I
Тарифний розряд
II III IV V
VI
1,28 1,41 1,58 1,80
2,10
1,41 1,56 1,75 1,99
2,32
1,41 1,56 1,75 1,99
2,32

21
Продовження додатка 2
7. Тарифні коефіцієнти співвідношень часових тарифних ставок
робітників підприємств і організацій автомобільного транспорту (за одиницю
прийнято мінімальну тарифну ставку робітника І розряду, визначену
пунктом 4.1 Угоди)
І. Водії вантажних автомобілів
Вантажопідйомність
Автомобілів I група
(у тоннах) бортові
автомобілі та
автомобілі-
фургони
загального
призначення
Тарифний коефіцієнт
II група
спеціалізовані та
спеціальні автомобілі:
самоскиди, цистерни,
фургони, рефрижератори,
контейнеровози, пожежні,
технічної допомоги,
снігоочисні, поливально-
мийні, підмітально-
прибиральні, автокрани,
автонавантажувачі та
інші; сідельні тягачі з
напівпричепами та
баластні тягачі з
причепами
1,36
1,41
1,47
1,56
1,62
1,71
1,84
2,03
2,25
2,49
2,83
3,25
III група
автомобілі з
перевезення
цементу,
ядохімікатів,
трупів,
безводного
аміаку,
аміачної
води, сміття,
що гниє,
асенізацій-
них вантажів
1,41
1,47
1,56
1,62
1,71
1,84
2,03
2,25
-
-
-
-
До 0,5
Від 0,5 до 1,5
Від 1,5 до 3,0
Від 3,0 до 5,0
Від 5,0 до 7,0
Від 7,0 до 10,0
Від 10,0 до 20,0
Від 20,0 до 40,0
Від 40,0 до 60,0
Від 60,0 до 100,0
Від 100,0 до 140,0
Від 140,0
-
1,36
1,41
1,47
1,56
1,62
1,71
1,84
2,03
-
-
-
ІІ. Водії легкових автомобілів (у тому числі спеціальні)
Клас автомобіля Робочий обсяг Тарифний коефіцієнт
двигуна загальний під час роботи
(у літрах) санітарних
автомобілях
Особливо малий і малий до 1,8 1,36 1,47
Середній від 1,8 до 3,5 1,41 1,56
на

22
Продовження додатка 2
Клас автомобіля
Робочий обсяг Тарифний коефіцієнт
двигуна загальний під час роботи
(у літрах) санітарних
автомобілях
більше 3,5 1,47 1,62
на
Великий
ІІІ. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
Клас автобуса Габаритна Тарифний коефіцієнт
довжина загальний під час роботи на
автобуса санітарних автобусах
(у метрах)
Особливо малий до 5 1,43 1,56
Малий від 5 до 6,5 1,49 1,67
від 6,5 до 7,5 1,67 1,84
Середній від 7,5 до 9,5 1,84 2,03
Великий від 9,5 до 11 2,03 2,25
від 11 до 12 2,14 2,36
від 12 до 15 2,25 2,49
від 15 до 18 2,36 2,62
від 18 2,49 2,75
ІV. Водії мотоциклів, моторолерів
Тарифний коефіцієнт – 1,25.
8. Тарифні коефіцієнти співвідношень часових тарифних ставок
робітників, які здійснюють вантажно-розвантажувальні роботи (за одиницю
прийнято мінімальну тарифну ставку робітника І розряду, визначену
пунктом 4.1 Угоди)
Найменування роботи
При навантаженні (розвантаженні) вугілля, вугільного
брикету, азбесту, негашеного вапна та мінеральної
вати, цементу; при навантаженні (розвантаженні) на
судна шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що
змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більше ніж
50 кг
При навантаженні (розвантаженні) в залізничні
вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих
для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і
вантажів з вагою одного місця більше ніж 50 кг, при
навантаженні (розвантаженні) в судна решти вантажів
Для відрядників
2,25
2,03

23
Продовження додатка 2
Найменування роботи
При навантаженні (розвантаженні) у залізничні
вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших
вантажів,навнутрішньоскладськійпереробці
вантажів
Механізатори
Тарифний розряд
III IV V
1,41 1,58 1,80
Для відрядників
1,81
Для
відрядників
I
1,17
II
1,28
VI
2,10
Примітки: 1. У додатку 2 наведено мінімальні коефіцієнти співвідношень.
Підприємство може вводити такі коефіцієнти в більших розмірах із
збереженням співвідношення між кваліфікаційними групами
працівників.
2. У разі відсутності в додатку 2 найменувань окремих професій
коефіцієнти співвідношень установлюються підприємством
самостійно в колективному договорі.
__________________

24
Додаток 3
до Галузевої угоди
ПЕРЕЛІК
професій робітників, яким установлюються
кваліфікаційні розряди
Найменування професії
Бармен
Буфетник
Виробник харчових напівфабрикатів
Водій електро- та автовізка
Водій навантажувача
Готувач молочних коктейлів
Готувач напоїв
Декоратор вітрин
Електромеханік торговельного та холодильного
устаткування
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Калькулятор
Касир торговельного залу
Контролер-касир
Кіоскер
Комплектувальник товарів
Кондитер
Контролер ринку
Кухар
Кухар дитячого харчування

Кухонний робітник
Машиніст холодильних установок
Мийник посуду
Оператор електронно-обчислювальних
та обчислювальних машин
Охоронник
Офіціант
Пекар
Приймальник замовлень
Приймальник сільгосппродуктів
та сировини
Приймальник товарів
Продавець з лотка
Продавець непродовольчих товарів
Продавець непродовольчих товарів (на ринку)
I
II
х
х
х
Розряд
III IV
х
х х
х х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
V
х
х
х
х
х
х
х
VI
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

25
Продовження додатка 3
Найменування професії
Продавець продовольчих товарів
Продавець продовольчих товарів (на ринку)
Рубач м'яса на ринку
Укладальник-пакувальник
I
II
х
х
Розряд
III IV
х х
х
х
х
V
х
VI
Примітка. Перелік професій робітників розроблено відповідно до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 65, затвердженого
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від
30.11.1999 № 918.
____________