Що вимагати від Прем'єр-міністра?

Що вимагати від Прем'єр-міністра?
Враховуючи наступ на права людини праці в умовах реформ, Президія Федерації профспілок України доручила Голові ФПУ Григорію Осовому ініціювати зустріч з Прем'єр-міністром України і розглянути питання щодо неврахування вимог профспілок стосовно забезпечення конституційних прав громадян при прийнятті законів та нормативно-правових актів. Готуючись до зустрічі, Федерація профспілок області вважає за необхідне порушити перед Прем'єр-міністром України такі пропозиції:
- повернути державне регулювання цін за рахунок комплексу важелів прямого опосередкованого впливу держави на механізм ціноутворення;
- припинити наміри НКРЕКП щодо підвищення тарифів на послуги розподілу газу на 2017 рік через облгази, що в кінцевому результаті обумовить підвищення тарифу на газ;
- вживати заходів щодо підвищення реальних доходів населення, які б забезпечували достойний рівень життя;
- припинити недофінансування видатків бюджетної сфери, яке стало причиною скритих боргів із заробітної плати медпрацівників;
- ініціювати зниження ставки ПДВ на газ та комунальні послуги;
- невідкладно здійснити заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки;
- припинити ініціювання законопроектів, що порушують ст.. 22 Конституції України;
- забезпечити виконання п.2.31 Генеральної угоди щодо відновлення окремих норм та соціальних гарантій, які діяли станом на 1.01.2014 року;
- забезпечити виконання п. 2.63 Генеральної угоди щодо фінансування видатків на охорону праці бюджетних установ;
- розробити проект і подати на затвердження ВРУ Національної програми збереження трудових ресурсів з відповідним фінансуванням;
- щокварталу надавати показники рівня бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів;
- повернутися до вирішення питання щодо санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та оздоровлення дітей за рахунок Фонду соціального страхування;
- забезпечити обов'язкове здійснення соціального діалогу при розробленні проектів законів та нормативно-правових актів.

М. Баланенко,
Голова ФПО