Звернулися до КМУ. Та відповідь розчарувала

Звернулися до КМУ. Та відповідь  розчарувала
Рада Федерації профспілок області, розглядаючи на своєму засіданні питання про збереження і розвиток трудового потенціалу області, відзначила, що однією з причин його втрати є недостатній рівень доходів працівників, необхідний для нормальної життєдіяльності, фінансова незабезпеченість трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників. Хоча Прем'єр- міністр та Міністр соціальної політики України постійно констатують динамічний ріст доходів громадян. Зважаючи на це, Рада ФПО звернулася до КМУ з проханням надати пояснення щодо невідповідності сказаного. Отримали таку відповідь.

МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Щодо виконання доручення
Кабінету Міністрів України
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.03.2018
№ 11335/1/1-18 Міністерство освіти і науки розглянуло лист Федерації
професійних спілок Кіровоградської області від 13.03.2018 № 03-19/61 щодо
оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та в
межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних
установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на
заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи
винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати,
затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві
ради під час затвердження враховують у першочерговому порядку потребу в
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати.
Розрахунок обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на 2018 рік здійснено на основі Формули розподілу освітньої субвенції
між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 27.12.2017 № 1088.
Метою цього документа є неупереджений та прозорий розподіл освітньої
субвенції між адміністративно-територіальними одиницями при спрямуванні її на
оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах освіти,
визначених статтею ЮЗ2 Бюджетного кодексу України.
Частиною третьою статті ЮЗ2 Бюджетного кодексу України визначено
обов'язкові параметри, які повинні бути враховані у формулі розподілу освітньої
субвенції між місцевими бюджетами: кількість учнів у закладах загальної
середньої освіти і учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти, у міській та сільській місцевості,
гірських населених пунктів, коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів
різних типів закладів загальної середньої освіти і учнів, які здобувають повну
загальну середню освіту у закладах вищої та професійної (професійно-технічної)
освіти, та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.
Усі ці параметри у формулі враховано.
Враховуючи зазначені критерії, видатки освітньої субвенції на 2018 рік для
зведеного бюджету Кіровоградської області розраховані в обсязі 1 560 581,9 тис.
гривень.
Слід зазначити, що за даними Державної казначейської служби України
залишок коштів освітньої субвенції по зведеному бюджету Кіровоградської
області станом на 01.01.2018 становив 71 178,5 тис. грн, станом на 01.03.2018 він
збільшився і становив 86 139,7 тис. гривень.
Порядком та умовами надання освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
14.01.2015 № 6, передбачено, що відповідні місцеві ради мають право додатково
понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату
поточних та капітальних видатків закладів та установ освіти, включаючи
погашення бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах
казначейства.
Щодо можливих додаткових джерел фінансування витрат, пов'язаних з
фінансуванням закладів загальної середньої освіти, то ними можуть бути
понадпланові надходження, спрямування вільного залишку коштів, капітальні
видатки бюджету розвитку, кошти розміщені на депозитних (вкладних) рахунках
в установах банків, а також кошти, перерозподілені шляхом скорочення
непершочергових та неефективних видатків.
Також для покриття можливих бюджетних диспропорцій у місцевих
бюджетах у Державному бюджеті України на 2018 рік передбачена стабілізаційна
дотація в сумі 200,0 млн гривень.
Таким чином, питання оплати праці педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти Кіровоградської області мають вирішуватися органами
місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, вказаних коштів
та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р.
№ 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» встановлено, що
визначені у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня
2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери» посадові оклади (ставки заробітної плати)
педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, підвищуються з 1 січня
2018 р. на 10 відсотків.
Пунктом 2 зазначеної постанови Міністерству освіти і науки разом з
Міністерством фінансів доручено за підсумками виконання Державного бюджету
України за перше півріччя 2018 р. розглянути питання щодо підвищенняз 1 вересня 2018 р. оплати праці інших категорій педагогічних та науково-
педагогічних працівників.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 23
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено
зміни до постанови КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення
надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», а саме
збільшено граничний розмір надбавки за престижність праці до ЗО відсотків та
встановлено нижню граничну межу цієї надбавки - не менше 5 відсотків.
Право на встановлення надбавки в розмірі до ЗО відсотків з 1 січня 2018 року
мають керівники закладів загальної середньої освіти, їх заступники (посади яких
віднесені до посад педагогічних працівників), вчителі та викладачі закладів
професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, які викладають предмети
згідно з відповідним Державним_стандартом загальної середньої освіти.
Водночас запроваджено норму щодо посад керівників закладів загальної
середньої освіти, їх заступників (посади яких віднесені до посад педагогічних
працівників), вчителів шкіл, які апробують стандарт Нової української школи,
вчителів початкової школи, які здійснюватимуть освітній процес за стандартами
Нової української школи, вчителів української мови у школах з навчанням мовами
національних меншин, які з 1 січня 2018 року мають отримувати надбавку в
розмірі не менше 20 відсотків.
Іншим педагогічним працівникам надбавка в розмірі до 30 відсотків (тобто
більше 20 відсотків) може бути встановлена лише з 1 вересня 2018 року.
Враховуючи зазначене вище, питання щодо підвищення оплати праці інших
категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти
незалежно від їх підпорядкування можливе з 1 вересня 2018 р. за підсумками
виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 р. за окремим
рішенням Кабінету Міністрів України та за умови наявності неінфляційних
джерел покриття додаткових видатків державного бюджету.


Перший заступник Міністра                                                  В. В. Ковтунець

Останнє оновлення (Середа, 02 травня 2018, 08:22)